Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Ten dienste van de gemeente:
Iedere dinsdagmiddag van 14 tot 18 uur is er de mogelijkheid voor een gesprek met een lid van de broederraad. Maakt u van te voren een afspraak?

 

Interim voorgangers:
Piet Ravensbergen
 
Sven Leeuwestein
 
 
 
Auke Hoefnagel
Kringoudste /  gebed (gebedsactiviteiten) en vasten / Zendingswerkgroep
Visie en beleid
Auke_Ellen 
Harm van Otterloo
Kringoudste / scriba (secretaris) / Commissie van Beheer
Kring coördinator / ledenbestand / aansturing beheerder / koster
Harm_Petra
Hendrik Romkes
Kringoudste / pastoraat
Diaconie
Hendrik_Karin
Riekelt de Munnik
Jeugdwerk / aansturing jeugdwerker
Intro cursus
Riekelt_Alie
Anton de Boer
Kringoudste / communicatie
Coördinator eredienst, mededelingen, website, gemeenteblad, info, Urkerland enz.
Anthon_Hetty
Anthon de Munnik
Financiën en diaconie
Huurcommissie, penningmeester stichting, welzijnplatform
Anthon_Femmie
Henk de Haan
Kringoudste / muzako
Evangelisatie
 Henk en Diana de Haan
 
Naast de primaire en secundaire taken zijn er nog andere taken die door de oudsten worden gedaan: bediening ziekenzalving, voorbede, onderwijs, pastoraat/bevrijding, dopen, gesprekken nieuwe leden,  rouwbezoeken enz.