Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Zondagse eredienst
Iedere zondagochtend komen we samen in ons eigen gebouw De Morgenster. De eredienst begint om 10.00 uur en is omstreeks 12.00 uur afgelopen. De eredienst is een samenkomst tot eer van God. Het is een dienst waarin we God onze lof toezingen, Hem aanbidden en waar Gods Woord, de Bijbel, een belangrijke plaats inneemt. Wij zien de samenkomsten als de werkplaats van de Heilige Geest. Een plaats waar de gaven van de Geest de ruimte moeten krijgen. Er wordt uit de Bijbel gelezen en een uitleg daarvan volgt in de prediking. Voor de prediking zingen we voornamelijk Opwekkingliederen. Met deze liederen danken wij de Here God, prijzen we Hem en zingen we de blijdschap van ons geloof uit. Een liedboekje is niet nodig, want de tekst van de liederen wordt door een beamer op een groot scherm geprojecteerd.

Kinderen (t/m 12 jaar)
Ook de kinderen maken het eerste gedeelte van de dienst mee, daarna gaan ze naar de kinderdienst. Er is crèche voor de allerkleinsten en voor de kinderen die naar de basisschool gaan bestaan er diverse zondagsschoolgroepen. Nadat de kinderen naar hun eigen lokaal zijn gegaan, gaat de dienst verder met aanbidding van God. Een tijd van gebed, afgewisseld met het zingen van aanbiddingsliederen. Daarna volgt de lezing en de prediking van het Woord van de Levende God.

Moment van gebed
Het is mogelijk om tijdens of na de dienst gebed te vragen onder handoplegging en/of zalving met olie voor geestelijke of lichamelijke noden. Wij geloven dat God de macht en de liefde bezit om mensen naar ziel, geest en lichaam te herstellen. Wij beseffen dat de uitwerking van zo'n gebed aan God is. Met andere woorden: wij kunnen het nooit bij Hem afdwingen, maar wél verwachten!

Het Avondmaal
Wij vieren het Heilig Avondmaal ter gedachtenis van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Here Jezus. We willen iedere gelovige die in de juiste relatie tot God en zijn naaste staat aanmoedigen om deel te nemen aan het Avondmaal.

Gezellig koffie drinken
Één keer in de twee weken is er na de dienst gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact onder het genot van een kop koffie/thee of frisdrank.