Leerhuis


Het leerhuis kunt u bezoeken op woensdagavond eens in de twee weken. Er wordt onderwijs gegeven waarbij er op thematische wijze dieper wordt ingegaan op bijbelse, actuele thema's. Dit leerhuis is een vervolg op de introductiecursus en zet in op toerusting vanuit eigen gemeente en deskundige gastsprekers. Voorbeelden van thema's die worden behandeld:
 

  • Discipelschap
  • De Heilige Geest
  • Karaktervorming
  • Eindtijd
  • Etc.

Woensdag 15 maart 2023 start er een nieuw Leerhuis met het thema: In de voetsporen van Jezus.
Lees hier alles over de inhoud van deze Leerhuisavonden.
 

Terug naar Onderwijs