Leerhuis


Het leerhuis kunt u bezoeken op woensdagavond eens in de twee weken. Er wordt onderwijs gegeven waarbij er op thematische wijze dieper wordt ingegaan op bijbelse, actuele thema's. Dit leerhuis is een vervolg op de introductiecursus en zet in op toerusting vanuit eigen gemeente en deskundige gastsprekers. Voorbeelden van thema's die worden behandeld:
 

  • Discipelschap
  • De Heilige Geest
  • Karaktervorming
  • Eindtijd
  • Etc.

Woensdag 15 september begint het Leerhuis met het thema "Rondom de Wederkomst".
Wat gebeurt er vóór en na de wederkomst? In welke tijd leven we, en hoe kunnen we de actualiteiten interpreteren in het licht van de bijbel? In een reeks studies wordt u meegenomen in Gods plan met de wereld, een hoopvolle toekomst die sinds lange tijd is voorzegd in de bijbelse profetieën. Spreker o.a. Theo Algra.

Schrijf je hier in voor de studieavonden van het Leerhuis.

Datum Onderwerp
15-09 Inleiding - scharnierpunten in de tijd
29-09 De 70 jaarweken van Daniël
13-10 De laatste jaarweek voor de wederkomst
27-10 De Gemeente in de laatste jaarweek
10-11 Gods tijdklok - actualiteiten rondom Israël
24-11 De tijdsgeest - actualiteiten en ontwikkelingen 
  in deze tijd
08-12 De komst van Gods Koninkrijk op aarde

Terug naar Onderwijs