Leerhuis


Het leerhuis kunt u bezoeken op woensdagavond eens in de twee weken. Er wordt onderwijs gegeven waarbij er op thematische wijze dieper wordt ingegaan op bijbelse, actuele thema's. Dit leerhuis is een vervolg op de introductiecursus en zet in op toerusting vanuit eigen gemeente en deskundige gastsprekers. Voorbeelden van thema's die worden behandeld:
 

  • Discipelschap
  • De Heilige Geest
  • Karaktervorming
  • Eindtijd
  • Etc.

Woensdag 25 mei 2022 begint het Leerhuis met een nieuw thema: De Tabernakel.
Aan de hand van zijn maquette neemt evangelist Dick van Scharrenburg je mee in de rijke symboliek van de Tabernakel. Tijdens vier boeiende en interactieve avonden wordt duidelijk hoe alles in de Tabernakel al wees op Jezus Christus de Messias en Zijn gemeente. De avonden zijn op 25 mei, 1 juni, 22 juni en 29 juni en starten om 20.00 uur in de Morgenster. Iedereen is welkom, graag wel even inschrijven. 
Inschrijven Leerhuis De Tabernakel

Terug naar Onderwijs