De introcursus

Deze cursus is bedoeld voor toetredende of geïnteresseerde broeders en zusters, of jeugd. Behandeld worden de fundamententele beginselen van het christelijke geloof en gemeente-specifieke zaken:

  • Bekering en wedergeboorte
  • Doop in water
  • Doop in de Heilige Geest
  • Lofprijs en aanbidding
  • Opstanding van de doden
  • Eeuwig oordeel
  • De geestelijke wereld
  • Geven
  • Pastoraat
  • Etc.


Het Leerhuis en de Introductiecursus zijn dit seizoen samengevoegd. Op 13 september 2023 zijn we van start gegaan met het eerste onderwerp. Iedereen is welkom om deze avonden bij te wonen. Download hier de lessen die bij de thema's horen. 

Terug naar onderwijs