De introcursus

Deze cursus is bedoeld voor toetredende of geïnteresseerde broeders en zusters, of jeugd. Behandeld worden de fundamententele beginselen van het christelijke geloof en gemeente-specifieke zaken:

  • Bekering en wedergeboorte
  • Doop in water
  • Doop in de Heilige Geest
  • Lofprijs en aanbidding
  • Opstanding van de doden
  • Eeuwig oordeel
  • De geestelijke wereld
  • Geven
  • Pastoraat
  • Etc.

De introcursus bestaat uit 2 delen en wordt op woensdagavonden in één seizoen gegeven.
Opgeven voor de cursus kan op ieder moment via: info@morgenster-urk.nl.

Terug naar onderwijs