Opleidingen en cursussen in de Morgenster (‘Inhouse’)

Voor speciale doelgroepen worden opleidingen en cursussen aangeboden. Denk hierbij aan cursussen op het gebied van pastoraat, lofprijs en aanbidding, huwelijk evangelisatie, etc. Deze cursussen duren vaak wat langer en worden vaak door externe deskundigen gegeven, eventueel in samenwerking met eigen mensen. Voor deze opleidingen en cursussen kan cursusgeld worden gevraagd voor sprekers en cursusmateriaal.Voorbeelden van cursussen die worden of zijn gegeven in de Morgenster:

  • Kairoscursus: Kairos is een cursus die ontworpen is om christenen te helpen in praktisch discipelschap door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen. www.kairoscursus.nl
  • Psalmody: Een cursus met het oog op lofprijs en aanbidding als levensstijl. https://psalmody.org/
  • Worship Central: deze cursus bestaat uit zeven lessen en kijkt naar uiteenlopende zaken rondom het leiden van aanbidding. www.alphanederland.org/worshipcentral
  • Discipelschapscursus: het geven van onderwijs in discipelschap vanuit de serie 'Discipelen van Jezus'. www.kerygma.nl

Terug naar Onderwijs