De huiskringen vormen het hart van de gemeente. In de sfeer van de huiskamer komt de gemeente  tweewekelijks samen in kleine groepen. Tijdens de samenkomst op zondagochtend lukt het meestal niet om elkaar van hart tot hart te spreken, te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Op de huiskring is hier alle ruimte voor! De aandacht ligt in de kringen vooral op ontmoeting (gemeenschap) en gebed. Het principe van de huiskringen is gebaseerd op Handelingen 2:42: "En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden."

Wij vinden het als gemeente ontzettend belangrijk dat de leden elkaar vinden en ontmoeten in de kleine groep. Daarom wordt elk gemeentelid ook ingedeeld in een huiskring.  Hier wordt ook de eerste zorg aan elkaar verleend. Dus kringleden dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Als gemeenteleden een beroep doen op het ‘eerste-lijns’ pastoraat van de gemeente, zullen zij eerst aangesproken worden op hun aanwezigheid op de kring. Daar leert de gemeente namelijk zelf om elkaar tot steun en zegen te zijn. (1 Kor.12:25-27).

In de kringen worden ook elkaars gaven en talenten zichtbaar. Op deze manier zijn de leden met hun gaven ook inzetbaar op verschillende plekken in de gemeente. 
Het aspect “onderwijs”  krijgt meer aandacht in de zondagse samenkomst en de tweewekelijkse ontmoetingsavond.