Externe opleidingen

Natuurlijk zijn er ook vele opleidingen, cursussen en trainingen buiten de gemeente te volgen. Een bekend voorbeeld is de discipelschap training (DTS) die door Jeugd met een Opdracht wordt gegeven. Als gemeente willen wij een aantal van deze opleidingen aanbevelen, welke ook aansluiten bij onze denominatie.

  • Evangelisch College: een breed scala aan opleidingen en trainingen op diverse niveaus. www.evangelisch-college.nl
  • Pinksteropleiding: vanuit een unieke samenwerking tussen het Evangelisch werkverband, New Wine, Verenigde Pinkser- en Evangeliegemeenten, Vineyard Benelux en het Evangelisch College, wordt er met ingang van het studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk traject aangeboden dat zich richt op de doordenking van de theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente. Meer informatie hierover vind je op www.koninkrijkstheologie.nl.
  • Teen Challenge Discipelschapsschool: je hebt gekozen voor Jezus en je wilt Hem navolgen, maar hoe breng je dat in praktijk? Om jou daarbij te helpen biedt de Teen Challenge Discipelschapsschool je een inspirerend trainingsprogramma. Bekijk de flyer voor meer informatie!

Terug naar Onderwijs