Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Zonde is je doel missen. We kunnen ons levensdoel alleen bereiken door Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Mattheüs 18: 21,22: "Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven?
Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven maal."

Mattheüs 6:14: "Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven."

Psalm 130:4: "Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt."

Romeinen 8:1: "Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn."