Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

De V.E.G.Urk e.o. ziet zending als een essentieel onderdeel van het gemeente-zijn, dit op basis van de opdracht die Jezus Zelf heeft gegeven, in Matth.28:19, waar staat: "Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

Hieruit kunnen de volgende kenmerken van zending benoemd worden:
1) Het bereiken van de verloren mens met de liefde en het evangelie van Jezus Christus;
2) Dit gebeurt buiten de grenzen van de thuisgemeente en op duurzame basis;
3) Het verzorgen, begeleiden en aanmoedigen tot discipelschap van tot geloof gekomen christenen;
4) Het bouwen van de gemeente van Jezus Christus door het eventueel stichten van gemeenten, en lokale christenen toe te rusten zodat deze gemeenten zelfstandig kunnen functioneren.

Hieruit kan de volgende definitie van zending worden geformuleerd: "Zending is het op duurzame basis bouwen van de gemeente van Jezus Christus, buiten de grenzen van de thuisgemeente."