Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Gemeente en toekomst

Wij leven vandaag in ongelooflijk spannende tijden. Menigeen vraagt zich af hoe zal de toekomst er uit gaan zien? De wereld is in de greep van fundamentele veranderingen zoals culturele en godsdienstige diversiteit en pogingen om etnische zuiverheid te behouden leidt tot allerlei persoonlijke schermutselingen tot nationale en internationale gevechten en oorlogen.

Economieën en technologieën zijn steeds meer afhankelijk van elkaar met als gevolg maatschappelijke ontwrichtingen. Daarnaast is er opnieuw nadruk op het ontdekken van duurzame spiritualiteit. De vraag is –hoe kan de Gemeente van Jezus Christus wijs en talentvol hendelen in deze zeer snelle veranderende wereld en heeft zij überhaupt nog toekomst?


Als Gemeente van Jezus Christus geloven wij met heel ons hart van YES: WE CAN! Wij geloven dat de mens van de 21e eeuw (van het 3emillennium) nog steeds behoefte zal hebben in:

  • Plaatsen waar God aanbeden, geloofd en gediend wordt
  • Dat er ruimte is voor mensen die staan te popelen om hun handen vuil te willen maken voor een mensheid in nood
  • Mensen die niet bang zijn om terug te keren naar zijn oude authentieke wortels zoals Bijbel lezen en vurig bidden
  • Mensen die hongerig zijn naar verwondering en ontzag – zij die geloven dat God nog steeds wil ingrijpen in levens van mensen door wonderen en tekenen
  • Mensen die de kerk omarmen als de miraculeuze natuurlijke gift van God op aarde.