Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

God heeft ons mannelijk en vrouwelijk geschapen (Gen. 1:27). Hij heeft ons vanaf de schepping het geschenk van de seksualiteit gegeven. 'Want een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot een vlees worden', zegt de Bijbel (Gen. 2:24). De diepste relatie die twee mensen kunnen hebben is die binnen het huwelijk. Omdat je elkaar trouw belooft tot de dood biedt het huwelijk een veilige plaats om jezelf helemaal aan de ander te geven, zowel op het persoonlijk als op lichamelijk gebied. In het Bijbelse huwelijk is de vrouw niet onderdanig aan de man, maar dienen man en vrouw elkaar in liefde. Paulus legt dit in Efeze 5 uit aan de hand van Jezus zelf: zoals Jezus zijn leven gaf voor ons, zo moet de man bereid zijn om zijn leven te geven voor zijn vrouw. De man moet alles voor zijn vrouw overhebben en haar net zo liefhebben als zichzelf. Als hij dit doet zal de vrouw als vanzelf het ontzag krijgen voor haar man wat zij volgens de Bijbel aan hem verschuldigd is (Ef. 5:33). Het is huwelijk dus een gelijkwaardige, dienende relatie gegrondvest in Gods liefde.