Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Logo VEG de Morgenster Kruis:
Onze Heer Jezus is de blinkende morgenster. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Vandaar De Morgensters aan het kruis.

Doop en Heilige Geest
Door ZIJN kruisdood zijn wij Door één Geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt, 1 Kor12:13 (Dat is het duifje wat je aan de linkerkant aan het kruis ziet)

Wij zijn door Zijn Geest in Zijn dood gedoopt door de Heilige geest die wij hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen.

Overwinningsleven
De Heer( Morgenster) overwon de dood en werdt uit het doopwater opgetrokken in een overwinningsleven, vandaar dat er van het kruis nog druppels van het doopwater druipen...

Terwijl De Morgenster van het kruis af was is het kruis toch verlicht met lichtstralen rondom