Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

In de Bijbel staat dat onze God een God van liefde is (Deut. 4:31; 1 Joh.4:8). Dat God liefde is heeft hij laten zien doordat Hij zijn Zoon, Jezus, naar de aarde stuurde om voor ons te sterven, terwijl wij zelf tegen Hem gezondigd hadden. (Rom. 5:8) God wil niets liever dan de relatie tussen God en mens, die wij beschadigd hebben, weer herstellen. (1 Joh. 4:9) Hij biedt ons zijn liefde aan voor niets. Hij wil ook dat wij, als zijn kinderen, zijn liefde laten zien aan andere mensen. Daarom leert God ons dat het belangrijkste gebod voor ons leven is dat we onze God lief moeten hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand en onze naaste als onszelf (Mat. 22:37-40).