Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Niet de muren van het gebouw aan de Rotholm te Urk is het gebouw van onze gemeente, maar wat dan wel? Het werk van God met het oudtestamentisch volk Israel/en voortgezet in de nieuwtestamentische gemeente van Jezus Christus, wordt in de Bijbel meestal uitgebeeld als een bouwwerk.

Van dit bouwwerk is God Zelf de Kunstenaar en Bouwmeester (Hebr. 3 vers 4) Het bouwwerk dat zodoende door de eeuwen heen verrijst heeft als uiteindelijk doel een volmaakt en schitterend Huis of Woning.

Lees meer: Jezus is de Hoeksteen