Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Wat is de positie van gemeente de Morgenster t.o.v. Israël?

1. Wij geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het toebidden van de vrede aan Jeruzalem.
(Jes. 11:1; Rom.11:17-19; Gen. 12:3; Deut. 32:10-12; Gal. 3:8; Rom. 11:1; Ps. 122)

2. Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten, noch dat de gemeente Israël heeft vervangen, maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte.
(Rom. 11:1, 28; Rom. 11:15-17, 25; Jer. 31:3; Gal. 3:29; Ef. 3:6)

Lees meer