Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Het is de Geest die mij doet zeggen: Abba, Vader.

Ezechiel 37: 14a: “En Ik zal Mijn geest in u geven, en gij zult leven..”

Johannes 6 : 36: “De Geest is het, die levend maakt; het vlees doet geen nut;
De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.”

Romeinen 8 : 16: “Maar de geest getuigd met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”


Download het boekje: Het werk van de Heilige Geest in de gemeente