Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Leg je leven in de handen van God en wordt beter.

Jakobus 5 : 14: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente bij zich roepen,
opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren."

Marcus 6 : 13: “En zij derven veel boze geesten uit en zalfden veel zieken met olie,
en zij genazen hen.”

Marcus 16 : 18: “In mijn naam zullen zij op zieken de handen opleggen
en zij zullen genezen worden.”