Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Geestelijke strijdSatan, de tegenstander van God, wil dat ieder mens God verwerpt en in plaats daarvan hem gaat aanbidden. Jezus Christus heeft satan en zijn demonen ontwapend en satan weet dat het nog maar even duurt voordat hij volledig verslagen wordt. Nu weet hij dat volgelingen van Jezus Christus het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. Jouw loyaliteit aan Christus bedreigt zijn aanvalsplan tegen elk mens en elke goede instelling van God. Dat betekent dat christenen erop kunnen rekenen dat ze aangevallen zullen worden. Zijn demonische machten kunnen je afstompen, treiteren, verblinden, afleiden, verleiden en misleiden (2 Korinthe 4:4; 11:3; Openbaring 12:9,17). Daarom is het belangrijk dat we in Christus blijven, onze geestelijke wapenrusting aandoen (Efeze 6:10-18) en satan en zijn demonen weerstaan (Jakobus 4:7).