Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

De Gemeente als familie

Iedereen maakt op een of andere manier deel uit van een gemeenschap. Je werk, de kapperszaak, je familie, je dorp maar ook de Gemeente van Jezus Christus is een gemeenschap.

En die gemeenschap heeft gemeenschappelijke belangen, doelen en banden (relaties). Die banden zijn opgebouwd uit:

  • Respect
  • Acceptatie
  • Waardering
  • Liefde en trouw
  • Het ontplooien van je eigen unieke identiteit

Door die gemeenschappelijke band worden diepe vriendschappen gebouwd, mensen en buurten worden positief veranderd. Maar het allerbelangrijkste is, de gezamenlijke passie uitdragen van onze Heer Jezus Christus!

Met deze visie willen wij als gemeente van Jezus Christus ervoor gaan.

Doet u mee?