Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Jezus betekent alles voor ons. Wanneer wij ons laten dopen, geven we uiting aan ons besluit om Jezus te volgen (Galaten 2:20). We laten hiermee zien dat we met Christus gestorven zijn en dat we daardoor dood zijn voor de zonde (Romeinen 6:1-14). Tegelijkertijd laten we hiermee zien dat we levend zijn in Christus en dat we in Zijn overwinning over satan en zijn machten delen (Kolossenzen 2:12-15). Wanneer we avondmaal vieren, vieren we dat Jezus gestorven en opgestaan is om ons van de macht van zonde, satan en de dood te verlossen (1 Korinthe 11:23-26). Ook zien we vooruit naar de dag dat Jezus Zijn Kerk als Zijn bruid op zal halen (Mattheüs 26:29).


Boeken:
Eén Heer, één geloof, één doop - Gerrit Pasterkamp

Zie daar is water - Gerrit Pasterkamp (In het boekje staat het adres voor vragen/opmerkingen)


Trefwoorden: bijbelse doop, volwassen doop, doop door onderdompeling