Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

God heeft alles geschapen: het heelal, de aarde en alles wat daarop is. Daarom is Hij de Alfa, het Begin. Vanaf de eerste dag van de schepping is God betrokken bij wat er in het heelal gebeurt. God is ook de Omega; Hij is het doel van het heelal en Hij zal eenmaal als Koning regeren over heel de mensheid. Hij heeft alle macht en Hij is de enige ware Koning van het heelal. Wanneer Johannes gevangen zit op het eiland Patmos, verschijnt Jezus vol majesteit. Hij zegt: 'Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste!' (Openbaring 1:11). Hiermee laat Jezus zien dat Hij één is met Zijn Vader; Hij heeft alle macht, Hij staat boven elke omstandigheid en niets en niemand kan ons uit Zijn hand rukken of ons van Zijn liefde scheiden (Johannes 10:28-30; Romeinen 8:31-39).