Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Er wordt regelmatig aan ons gevraagd hoe je lid van onze gemeente kunt worden. In het beleid van de gemeente is hier het een en ander over opgenomen.

Iemand die van zijn geboorte af in de gemeente is opgegroeid blijft tot aan zijn 25e levensjaar lid (mits thuiswonend) ook als hij zich nog niet heeft laten dopen. Als hij of zij zich tot die tijd niet heeft laten dopen of heeft aangegeven door te willen gaan met de gemeente wordt hij of zij in principe van de ledenlijst afgehaald en zal deze persoon als hij/zij blijft komen vallen onder de gasten van onze gemeente.

Om lid te worden stellen wij de voorwaarde van een persoonlijk getuigenis en een zuivere motivatie. Dat de introductiecursus wordt gevolgd met daarop aansluitend de doop. Ook het opzeggen van een eventueel lidmaatschap bij een andere kerk of gemeente hoort daarbij. Wanneer echter iemand aangeeft de doop serieus te willen nemen – maar daar geestelijk of emotioneel nog niet klaar voor is, komt hij of zij te vallen onder de noemer aspirant lid. Als raad beseffen wij dat het gemeente-zijn een dynamische vergadering van gelovigen is, dat niet scherp afgebakend vast te leggen is in lidmaatschap.

Naast leden en aspirant-leden kennen we gasten. Dit zijn mensen die regelmatig de zondagse diensten bezoeken maar nog geen introductiecursus hebben gevolgd en zich ook niet volwassen hebben laten dopen.

Wij willen bij dit alles wel stellen dat wij geen onderscheid maken tussen de ene en de andere christen. Er zijn geen A of B christenen. Het volgende hoort echter wel bij de kern:

- volwassen doop - als onderdeel van de ‘ volle raad Gods’ – Hand 20: 27;
- de doop als een belangrijke stap van gehoorzaamheid;
- de doop een teken is van betrokkenheid en toewijding

Gezien het belang van de identiteit en voorbeeldfunctie van en binnen de Gemeente - kan een aspirant lid geen kader taak vervullen binnen onze gemeente.

Tot het kader rekenen wij: broederraadsleden, Kringleiders, pastorale werkers, coördinators, jeugd/tienerleiders, zangleiders, muzikanten en voorzangers. Dit wil niet zeggen dat een aspirant lid niets mag of hoeft te doen. Naast de genoemde taken zijn er nog een scala aan taken die gedaan kunnen worden zoals kinderwerk, praktisch werk enz. En natuurlijk zijn ook deze broeders en zusters van harte welkom op de ontmoetingsavonden en kringavonden. Aspirant leden kunnen ook hun kind(eren) laten opdragen.

Invoeging in de gemeente gebeurt of doormiddel van de doop of in een zondagse eredienst waarin de aanvrager de gelegenheid krijgt zich voor te stellen aan de gemeente waarna de betreffende(n) een zegen meekrijgen. Kinderen worden op grond van lidmaatschap van één of beide ouders ook lid van de gemeente.

Wij hopen dat het voor degenen voor wie het allemaal niet zo duidelijk was dit nu wel duidelijk is. Mocht u ook graag verder willen gaan met onze gemeente kunt u contact opnemen met één van de leiding gevende broeders oudsten of voorganger.