Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Het was in het begin van de zestiger jaren dat Johan Maasbach op Urk een evangelisatiecampagne voerde en het rijke evangelie van redding en genezing bracht onder de streng reformatorische dorpelingen. Velen hebben dat evangelie gehoord, doch enkelen zijn ingegaan op zijn boodschap. Het was in deze tijd dat er een man uit Leeuwarden in zijn auto zat en God tot zijn hart hoorde spreken: “Ga naar Urk, daar heb ik werk voor je.” Deze man was onze oud-voorganger br. Jan Hendrikse. Hij is met die enkelen in aanraking gekomen en is daarmee een gemeente begonnen . De eerste paar jaar kwamen ze samen in een gebouwtje in het vlakbij Urk gelegen dorp Tollebeek. Ook mensen uit de NOP kwamen naar deze gemeente, want het was de eerste Pinkstergemeente in de gehele regio. Al snel werd er op Urk een zaal gehuurd in gebouw “Irene”, waarin we meer dan 20 jaar onze samengekomsten hielden. U kunt begrijpen dat dit op Urk veel tongen heeft losgemaakt. Het is dan ook zeker niet gemakkelijk geweest voor de grondleggers van de gemeente. Ondanks de tegenstand is er ook veel respect geboren en is er door de jaren heen veel onbegrip uit de weg geruimd.

Hoe het verder ging.
Gestadig groeide de gemeente door naar ongeveer 250 leden aan het eind van de jaren tachtig. De ruimte voor de wekelijkse samenkomsten werd te klein en er werd gezocht naar een eigen gebouw. In 1989 werd het voormalig bejaardencentrum aangekocht. Het gebouw werd in eerste instantie gebruikt voor de doordeweekse activiteiten en voor conferenties. In 1992 is er een kerkzaal aan het bestaande gebouw aangebouwd met een capaciteit van 550 zitplaatsen. Het hebben van een eigen gebouw heeft zeker drempel verlagend gewerkt. Door middel van praise en sing-in avonden, vrouwenochtenden en kinderpraise diensten zijn vele plaatsgenoten binnen geweest. De genoemde activiteiten zijn inmiddels overgenomen door een aantal andere kerken op Urk. Ook dit is een vrucht van onze aanwezigheid binnen de gemeenschap Urk.

In 1994 heeft er een voorgangers wisseling plaats gevonden. Br. Hendrikse vetrok naar Emmeloord en br. Piet Bakker nam het roer over. Doordat de gemeente groeide was er behoefte aan meer structuur. Het was dan ook een van zijn eerste taken om dit uit te werken samen met de toenmalige oudstenraad. Inmiddels is er een duidelijke visie en een uitgebreid boekwerk beleid. Dit kunt u elders op deze site vinden. Onder de zegen van de Heer is de gemeente inmiddels uitgegroeid tot meer dan 600 leden. De gemeente wordt momenteel geleid door een voorganger met 8 oudsten en een diaken. De gemeente is opgesplitst in 12 kringen die op hun beurt weer geleid worden door kringleiders en hun assistenten. De kringen zijn als volgt verdeeld: 1 in Emmeloord, 1 in Tollebeek, 1 in Nagele en 9 op Urk. Door de sterke groei van de gemeente hebben we ons gebouw opnieuw moeten verbouwen en uitbreiden. De capaciteit van de kerkzaal is uitgebreid tot 900 zitplaatsen.