Aanmelden Shine

Shine is een zondagschoolgroep voor kinderen met een beperking. Deze kinderen raken snel overprikkeld in een ‘normale’ kindergroep en kunnen daardoor niet optimaal meekomen. Daarom hebben wij in 2018 deze kindergroep opgezet. 
Wij willen juist deze kinderen een veilige plek bieden door middel van structuur, het evangelie en vooral dat het een plek is waar ze kunnen opstaan en schitteren.
Het evangelie brengen wij over door middel van theater, muziek, spel, dans ect. We maken alles auditief en visueel zodat ze het goed begrijpen. Bij Shine zijn alle leeftijden welkom.

We hebben 5 teams van 2 personen die om beurten leiding geven.
Ook hebben we een team van helpende handen die wij in kunnen schakelen wanneer we extra ondersteuning nodig hebben.

We verzamelen op zondagochtend om 10.00 uur in de hal en in de kelder hebben we een gezellige ruimte waar we de kinderdienst houden.

Aanmelden
Elke zondag hebben we een maximaal aantal van 10 kinderen. 
Om dit goed te kunnen hanteren werken wij met aanmelden.
Gemeenteleden die niet komen dienen zich van tevoren af te melden.
Gasten die komen dienen zich aan te melden vóór zaterdag 16.00 uur.
Gasten kunnen zich aanmelden via dit formulier.
Graag horen wij ook hoe wij het kind het beste kunnen begeleiden en waar we rekening mee moeten houden.

Om de groepssfeer en veiligheid te behouden, beoordelen wij of het kind in de groep past.
Als er iets speelt, zouden wij het fijn vinden om dit van tevoren te weten, zodat wij hier op kunnen inspelen.

Jannie Weerstand     Teamleider Shine.
Femmy de Munnik     coördinator kinderwerk.

Collecte
Bij alle kindergroepen is er gelegenheid om een gift te geven. Dit geld gaat voor 50% naar een kindertehuis waar we voor sparen. Het andere geld wordt gebruikt voor onkosten.
Op zondagochtend kunt u contant geld meegeven aan uw kind, of u kunt een gift overmaken op het rekeningnummer NL33 RABO 0346 5224 55 onder vermelding van ‘kinderwerk’.