De Morgenster is een volle evangelie gemeente waar Jezus centraal staat. Waar geloof in God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest die hier op aarde bij je wil zijn, beleden en nageleefd wordt.  Waar we Woord (Bijbel) en daad (leven als discipel van Jezus) met elkaar overeen willen laten komen. Kortom: leren hoe we in ons dagelijks leven volgelingen van Jezus kunnen zijn.
We zijn een pinkstergemeente waarin jonge gezinnen en ouderen zich thuis voelen.

Wij geloven:
•    Dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is en dat het evangelie een kracht Gods is tot behoud voor een ieder die dit gelooft;
•    In Gods drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest;
•    Dat ieder mens zondaar is en tot bekering moet komen;
•    Dat Jezus Christus gekruisigd is tot vergeving van zonden;
•    Dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood;
•    Dat Jezus Christus de enige weg tot verzoening met God de Vader is;
•    Dat een ieder die in Jezus gelooft eeuwig leven heeft (Joh. 3:16) en daarna gedoopt moet worden in water, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
•    Dat dan ook voor een ieder de belofte geldt van de vervulling met de Heilige Geest (Hand. 2:38,39);
•    Dat de Heilige Geest zal leiden tot de volle waarheid;
•    Dat de Heilige Geest karakters van mensen verandert (de vrucht van de Geest, zie Gal. 5:22);
•    Dat de Heilige Geest mensen in staat stelt tot dienstbetoon (de gaven van de Geest);
•    Dat er een eeuwige vereniging is tussen Christus en de gemeente aller tijden;
•    Dat Jezus Christus de Jood en niet-Jood tezamen gebracht heeft in één nieuw lichaam: de gemeente (Efeze 2:14);
•    Dat Jezus Christus zal wederkomen en dat er een eeuwig oordeel zal zijn.

De geloofsdoop:
Wij geloven dat de doop, na bekering, een volgende stap in gehoorzaamheid is in de groei van een christen. De Bijbel leert ons dat dit gebeurt door je helemaal onder te dompelen, waarna je met Christus opstaat in een nieuw leven.

Het werk van de Heilige Geest:
In onze gemeente neemt het werk van Gods Geest een belangrijke plaats in. Wij geloven dat wat in Handelingen is begonnen nu ook nog actueel is. Als navolgers van Jezus mogen we in Zijn Naam de gaven van de Heilige Geest handen en voeten geven.
Daarom is er ruimte voor het spreken in tongen (ook wel het spreken in nieuwe talen genoemd), het bidden voor zieken (al dan niet door het zalven met olie vanuit Jakobus 5), het bidden voor zieken met handoplegging, het doorgeven van profetische woorden, etc.
Wil je hier meer over weten dan kun je hieronder een brochure downloaden.
•    Het werk van de Heilige Geest in de gemeente