Leiderschap Morgenster: 
De Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. Morgenster wordt bestuurd door een team van oudsten. Het oudste- of opzienerschap is een bijbels ambt (1 Tim 3:1) en een door God bedoelde leiderschapsvorm binnen de gemeente, waaraan Jezus gezag verleent. De oudstenraad (OR) bestuurt dus de gemeente, waarvan Christus zelf het Hoofd is (Ef. 5:23, Kol.1:18). 

Klik hier voor alle echtparen van de oudstenraad.

De Morgenster heeft een gedeeld leiderschap (Hebr.13:17) waarin naast oudsten plaats is voor een eventuele voorganger. Momenteel is er geen voorganger en gaan naast gastsprekers ook oudsten voor.  
Vanuit het oudstenteam wordt in drie gebieden leiding gegeven via taakgroepen: 

  • Herderlijk 
  • Voorgaand
  • Bestuurlijk

Per deelgebied is een oudste aangesteld als lid van het dagelijks bestuur (DB). Het DB zorgt voor de dagelijkse zaken die de gemeente aangaan en heeft een initiërende functie binnen de OR en de gemeente. Ook stuurt zij verschillende taakgroepen direct aan, zoals zending en jeugd. 
Het DB is voor één dag per week aangesteld door de gemeente. 
In onderstaande figuur is de organisatiestructuur schematisch weergegeven. 
 
Taakgroepen
Gedeeld leiderschap houdt ook in dat niet alles door de oudsten beslist hoeft te worden. Binnen de gemeente zijn een heel aantal taakgroepen actief die ieder binnen hun deelgebied de gemeente dienen. Iedere taakgroep heeft een leider die zijn of haar groep leiding geeft en eventueel verschillende teamleiders binnen de taakgroep aanstuurt.  

Herderlijk Voorgaand
Pastoraat Muzako
Zorg Gebed
Kringen Onderwijs
Mannenwerkgroep Samenkomsten
Vrouwenwerkgroep
 
Bestuurlijk Dagelijks bestuur
Huur Jeugd
Financiën Levels
Beheer Kinderen
Secretariaat Zending