Onderwijs in gemeente Morgenster

Psalm 32 : 8 zegt: Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.

Door Gods Woord en door Zijn Geest mogen we God leren kennen en ons bekwamen in het volgen van Jezus. De Bijbel staat vol met teksten die het belang van onderwijs en kennis onderstrepen. 

Vanuit onze visie om mensen hun geloof te helpen versterken (discipelschap) bieden we verschillende mogelijkheden aan om Bijbels onderwijs te ontvangen.