Crèche:
Tijdens de dienst worden de kleintjes opgevangen in één van de volgende crèchegroepen:

Babygroep
Gedurende de hele dienst is er opvang voor de baby's van 0 tot 18 maanden. De babygroep vind je in kamer 0.01.

Crèche
Deze opvang is gedurende de hele dienst en is voor de kleintjes van 1,5 tot 2,5 jaar. De crèche vind je in kamer 0.15.

Peuterark
Deze opvang begint net als de zondagschool halverwege de dienst en is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.  De Peuterark vind je in kamer 0.06.

Zondagschool
Halverwege de dienst gaan de kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de zondagschool. De groepen zijn ingedeeld zoals op de basisschool en hebben elk hun eigen naam:
Groep 1: de Kaarsjes
Groep 2: de Pareltjes
Groep 3: de Fakkels
Groep 4: de Sterren
Groep 5: de Samuëls
Groep 6: de Discipelen
Groep 7: de Levieten
Groep 8: de Ranken
Voor het eerst naar de zondagsschool? Spreek even iemand aan om te vragen waar de zondagsschoolgroep van jouw kind is te vinden.

SHINE
SHINE is de gezellige en enthousiaste groep voor kinderen met een beperking die net even wat meer aandacht nodig hebben. Vanuit de tekst uit Jesaja 'Sta op en schitter' is SHINE opgezet. Met de visie dat ook extra bijzondere kinderen de ruimte kunnen krijgen om op te staan en te schitteren.
Wij vertellen elke week het bijbelverhaal op een theatrale manier. We maken alles visueel zodat iedereen het kan begrijpen. Ook houden wij heel erg van dansen en zingen. Elke zondag maken wij er vanaf 10.00 uur een feestje van!
Aanmelden voor Shine of meer informatie

Collecte
Bij alle kindergroepen, ook zondagschoolgroep Shine, is er gelegenheid om een gift te geven. Dit geld gaat voor 50% naar een kindertehuis waar we voor sparen. Het andere geld wordt gebruikt voor onkosten.
Op zondagochtend kunt u contant geld meegeven aan uw kind, of u kunt een gift overmaken op het rekeningnummer NL33 RABO 0346 5224 55 onder vermelding van ‘kinderwerk’.