ZORG IN DE GEMEENTE

Liefde en aandacht voor elkaar is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. We mogen zorg dragen voor elkaar, een luisterend oor zijn, elkaar aanvaarden en hoop geven. Op deze manier bouwen we elkaar op en kunnen we worden zoals God het bedoeld heeft.

In onze gemeente geven we op de volgende manier vorm aan zorg voor elkaar:

 • Huiskringen:
  Als lid van onze gemeente ben je ook automatisch lid van een kring. Hier is ruimte voor omzien naar elkaar, persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed voor eventuele problemen die zich in iemands leven voordoen.
 • Nazorg en gebed:
  Bij elke samenkomst in onze gemeente is er gelegenheid voor gebed of een gesprek.
 • Pastorale zorg:
  Voor complexere situaties of pastorale hulpvragen is er de mogelijkheid hulp te vragen aan ons pastorale team. In de begeleiding richten we ons op het doorgeven en toepassen van handvaten en principes vanuit Gods woord.
 • Bevrijdingspastoraat:
  Wanneer het lijkt of je in je (geloofs)leven geen stap verder komt, je steeds weer vastloopt in dezelfde zonden, kan het zijn dat je bevrijdingspastoraat nodig hebt. In Zijn liefde en in de kracht van de Heilige Geest willen we je bijstaan om je identiteit en vrijheid in Christus te vinden. Het is Gods wil dat mensen gaan leven zoals Hij dat van hen vraagt, wij willen je daar graag bij helpen. Het is ons verlangen dat je zult ontdekken dat Gods liefde de duisternis overwint!

Het pastoraat wordt gecoördineerd door Hendrik Romkes. Heb je een pastorale hulpvraag neem dan contact op via 06-10906592. Of stuur een mail naar Hendrik Romkes. Je kunt erop vertrouwen dat jouw vraag zeer discreet zal worden behandeld en dat wij niets met derden bespreken zonder jouw toestemming.

Terug naar algemeen contactformulier