ZORG IN DE GEMEENTE

Liefde en aandacht voor elkaar is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. We mogen zorg dragen voor elkaar, een luisterend oor zijn, elkaar aanvaarden en hoop geven. Op deze manier bouwen we elkaar op en kunnen we worden zoals God het bedoeld heeft.

In onze gemeente geven we op de volgende manier vorm aan zorg voor elkaar:

 • Huiskringen:
  Als lid van onze gemeente ben je ook automatisch lid van een kring. Hier is ruimte voor omzien naar elkaar, persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed voor eventuele problemen die zich in iemands leven voordoen.
 • Nazorg en gebed:
  Bij elke samenkomst in onze gemeente is er gelegenheid voor gebed of een gesprek.
 • Pastorale zorg:
  Voor complexere situaties of pastorale hulpvragen is er de mogelijkheid hulp te vragen aan ons pastorale team. In de begeleiding richten we ons op het doorgeven en toepassen van handvaten en principes vanuit Gods woord.
 • Bevrijdingspastoraat:
  Wanneer het lijkt of je in je (geloofs)leven geen stap verder komt, je steeds weer vastloopt in dezelfde zonden, kan het zijn dat je bevrijdingspastoraat nodig hebt. In Zijn liefde en in de kracht van de Heilige Geest willen we je bijstaan om je identiteit en vrijheid in Christus te vinden. Het is Gods wil dat mensen gaan leven zoals Hij dat van hen vraagt, wij willen je daar graag bij helpen. Het is ons verlangen dat je zult ontdekken dat Gods liefde de duisternis overwint!

Het pastoraat wordt gecoördineerd door Hendrik Romkes. Heb je een pastorale hulpvraag dan kun je per mail contact opnemen. Je kunt erop vertrouwen dat jouw vraag zeer discreet zal worden behandeld en dat wij niets met derden bespreken zonder jouw toestemming.


Iedere donderdag, met uitzondering van schoolvakanties, is er tussen 19.00 en 20.00 uur inloop voor gebed. Worstel je ergens mee waarover je graag wilt praten en waarvoor je gebed nodig hebt? 
Je bent welkom voor een luisterend oor en gebed. 

Hoe werkt het?
In de hal van de Morgenster word je opgevangen door een gastheer of -vrouw van het gebedsteam. Vervolgens word je opgehaald om naar de gebedsruimte te komen. 

Terug naar algemeen contactformulier