Hieronder vindt u de nieuwsblog met het laatste nieuws hoe we als gemeente de Morgenster omgaan met het corona virus. Het laatste nieuws staat bovenaan.

Dit bericht is geplaatst op 02-06-2020

Update 04.10.2020

Afgelopen maandag 28 september zijn er in de persconferentie van Rutte en De Jonge weer een aantal nieuwe regels genoemd waar we in de strijd tegen COVID-19 rekening mee moeten houden. Gelukkig wordt er nu wel rekening gehouden met kerken en andere religieuze bijeenkomsten.
Voor kerken veranderd er voorlopig niets en mogen we gewoon nog samenkomen, mits we de onderlinge afstand van 1,5m aanhouden.

in de week die achter ons ligt is er ook meer duidelijkheid gekomen inzake het houden van huiskringen thuis. Terwijl de regels voor bezoek thuis aangescherpt zijn van 6 naar maiximaal 3 bezoekers, wordt er door het kabinet voor thuisbijeenkomsten in het kader van godsdienst / levensovertuiging een uitzondering gemaakt. Bezoek is mogelijk in een huiskamer, mits de 1,5 m regel in acht genomen wordt.
Dus afhankelijk van de grootte van je huiskamer mag je daar meer of minder bezoek hebben als je als huiskring bij elkaar komt.
Natuurlijk heeft niet iedereen een grote kamer, daarom zijn er in de Morgenster ook verschillende zaaltjes beschikbaar om samen kring te houden.

Omdat het aantal besmettingenvan mensen met het corona virus weer aan het toenemen is, zou het best kunnen zijn dat de regels in de (nabije) toekomst weer anders worden. We proberen via deze blog, de nieuwsbrief en via de diverse whatsapp kringrgroepen iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te houden van de laatste sand van zaken.

Update 01.07.2020

Komende zondag 5 juli mogen we weer samenkomen in een groter verband dan dat we de laatste tijd gewend waren. De grens van 100 mensen is losgelaten mits de afstand van 1,5 m gerespecteerd wordt. Dat hebben we vorige week in de nieuwsbrief en op de website al gecommuniceerd. Hieronder zetten we voor de volledigheid nog even alles op een rijtje.

Twee groepen
We gaan de gemeente in twee groep verdelen en kunnen dus om de week naar de samenkomst komen. Wij willen dit gaan doen op basis van uitnodiging i.p.v. de registratie methode toe te passen, dit scheelt enorm veel administratieve rompslomp. De indeling van de groepen kunt u hier vinden.

Zondag 5 juli is groep 1 aan de beurt
Zondag 12 juli is groep 2 aan de beurt

We komen dus voorlopig om en om samen. Als je niet aan de beurt bent kun je dus gewoon via de stream de dienst volgen.

Kinderen en het gezin
Voorlopig worden de diensten nog kort gehouden totdat we weer met zijn allen mogen samenkomen. De kinderen van 0 t/m 12 jaar gaan daarom gelijk aan het begin van de dienst naar hun eigen kindergroep. Wel zullen verschillende groepen worden samengevoegd vanwege de halve bezetting. Morgen in de nieuwsbrief wordt hierover nog verdere uitleg gegeven.
Kinderen vanaf 13 jaar gaan met hun ouders mee naar de kerkzaal. In de kerkzaal staan allemaal verschillende groepjes stoelen. Het is de bedoeling dat als bijvoorbeeld uw huishouden met kinderen vanaf 13 jaar uit vier personen bestaat dat u dan ook op een rijtje stoelen van 4 stoelen gaat zitten.

Zingen
Wel of niet zingen in de kerk? Vorige week donderdag hebben we gecommuniceerd dat zingen voorlopig verboden is. Diezelfde avond is in de tweede kamer een debat ontstaan waar met name vanuit de christelijke partijen om nuance gevraagd is. Inmiddels is duidelijk geworden dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de kerkbesturen zelf is of er wel of niet gezongen gaat/mag worden. Grondwettelijk gezien mag de overheid het zingen niet verbieden. Het is dan ook niet meer dan een advies om het niet te doen. 
Zingen is een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten. Velen zeggen dat als er niet gezongen mag worden kunnen wij net zo goed thuis blijven. Wij hebben besloten dat wij (net als andere gemeentes op Urk) wel gaan zingen, omdat onze zaal over een goed ventilatiesysteem beschikt waarbij steeds verse lucht de zaal ingeblazen wordt. Ook kunnen we met mooi weer de deuren nog open zetten, zodat er nog meer frisse lucht binnenkomt.
Natuurlijk willen we de keuze aan u zelf over laten of u bij de diensten wel of niet aanwezig wilt zijn.

Instructies en afspraken
Als u de dienst bezoekt is het van belang dat u de instructies van de coördinators die bij de ingangen staan opvolgt. U wordt door hen gevraagd naar uw gezondheid. Het mag duidelijk zijn dat als u verkouden bent, last van hoesten heeft of koorts hebt, dat u dan niet naar de diensten komt. 
•    Kijk goed in welke groep je bent ingedeeld.
•    Kom op tijd naar de dienst ivm vertraagde ingang en zoeken van zitplaats.
•    Volg bij binnenkomst de instructies op.
•    Houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. De stoelen in de zaal zijn hierop neergezet, ga ze dus niet verplaatsen.
•    Op aanwijzing van oudste van dienst kunt u de zaal verlaten.

Ten slotte
Bij het samenstellen van de lijsten kan het zijn dat uw naam per ongeluk niet is opgenomen. Dit is geen probleem. U kunt dit bij aankomst melden zodat uw naam genoteerd wordt. Dit geldt ook voor gasten.
Kunt u onverhoopt niet in de week dat u staat ingedeeld, probeer dan met iemand uit de andere groep te ruilen. 
Uiteraard blijft de regel als u verkouden bent, hoest of koorts hebt dat u dan sowieso thuis blijft. In de zaal zijn de stoelen volgens de 1,5 meter richtlijn opgesteld.
We zijn dankbaar dat we weer samen mogen komen met elkaar om God groot te maken! Laten we ons houden aan de instructies die gelden en hopen en bidden dat we snel weer op de gewone manier mogen samenkomen.

Update 25.06.2020

Beste broeders en zusters, 

Zoals u wellicht gisteravond uit de persconferentie van Rutte hebt vernomen, mogen wij vanaf 1 juli diensten gaan houden met meer dan 100 personen mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Dit betekent voor ons dat we onze gemeente in twee groep kunnen verdelen en dus om de week naar de samenkomst kunnen komen. Wij willen dit gaan doen op basis van uitnodiging i.p.v. de registratie methode toe te passen. Dit scheelt enorm veel administratieve rompslomp. De indeling van de groepen ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Voorlopig worden de diensten nog kort gehouden totdat we weer met zijn allen mogen samenkomen. De kinderen van 0 t/m 12 jaar gaan daarom gelijk aan het begin van de dienst naar hun eigen kindergroep. Wel zullen verschillende groepen worden samengevoegd vanwege de halve bezetting. Kinderen vanaf 13 jaar gaan met hun ouders mee naar de kerkzaal. In de kerkzaal staan allemaal verschillende groepjes stoelen. Het is de bedoeling dat als bv uw huishouden met kinderen vanaf 13 jaar uit vier personen bestaat dat u dan ook op een rijtje stoelen van 4 stoelen gaat zitten. 

Als u de dienst bezoekt is het van belang om de instructies van de coördinators die bij de ingangen staan op te volgen. U wordt door hen gevraagd naar uw gezondheid. Het mag duidelijk zijn dat als u verkouden bent, last van hoesten heeft of koorts hebt, dat u dan niet naar de diensten komt.  

De oudste van dienst geeft aan het eind van de dienstinstructie over het verlaten van de zaal. 

Zingen is voorlopig helaas verboden. Door het RIVM wordt nog gekeken wat er wel mogelijk is. Hier wordt door het RIVM op zeer korte termijn uitsluitsel over gegeven. Wel mag er door de voorzangers worden gezongen.

Instructieoverzicht: 

 • Kijk goed in welke groep je bent ingedeeld. 

 • Kom op tijd naar de dienst i.v.m. vertraagde ingang en zoeken van zitplaats. 

 • Volg bij binnenkomst de instructies op. 

 • Houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 • Op aanwijzing van oudste van dienst kunt u de zaal verlaten. 

Bij het samenstellen van de lijsten kan het zijn dat uw naam per ongeluk niet is opgenomen. Dit is geen probleem. U kunt dit bij aankomst melden zodat uw naam genoteerd wordt. Dit geldt ook voor gasten.

Kunt u onverhoopt niet komen in de week dat u staat ingedeeld, probeer dan zelf met iemand uit een andere groep te ruilen.

Voorlopig geldt dit rooster tot nadere instructie van de overheid en oudstenraad. 

Uw oudstenraad. 

 

Update 03.06.2020

Broeders en zusters,

Zoals jullie inmiddels allemaal wel weten zijn de regels inzake het coronavirus vanaf 1 juni versoepeld. Als gemeente (kerk) betekent dit dat we met maximaal 30 personen mogen samenkomen. Uiteraard dienen we de 1,5 meter en andere algemene regels nog steeds zorgvuldig in acht te nemen.
Vanaf 1 juli is het toegestaan om met maximaal 100 mensen samen te komen. Dit betekent dat niet iedereen tegelijk kan komen, maar dat er in groepen gewerkt gaat worden. Het streamen van de hele diensten zullen we gewoon blijven doen, dus iedereen is wel in de gelegenheid om de dienst te volgen.

Juni
Als Morgenster hebben we besloten dat we in de maand juni (7 t/m 28 juni) dan ook met maximaal 30 personen in de grote zaal gaan samenkomen. Hoe ziet dit er dan uit? Wel, de samenstelling (het muziekteam, media & geluid) blijft onveranderd, zoals we dat vanaf maart al gewend zijn. Naast de spreker zullen ook alle oudsten met hun vrouwen welkom zijn in de dienst. Via deze bezetting zullen we dan gaan ‘proefdraaien’ om zo de zaken die komen kijken bij opschaling te testen en op te lossen. Met deze samenstelling zitten we iets onder de 30 personen.

Vanaf juli
Vanaf de maand juli is het zoals gezegd mogelijk om met max 100 personen samen te komen. Omdat we iedereen de mogelijkheid willen geven om weer de samenkomsten te bezoeken worden er groepen gemaakt van 100 personen. Het is de bedoeling dat iedereen zo eens in de vier weken in de samenkomst kan komen.
We zijn druk bezig om dit te organiseren en zullen jullie hierover tijdig informeren door een groepslijst of iets dergelijks toe te sturen.

Is het veilig?
Op dit moment wordt er in het nieuws best het een en ander gezegd over het houden van kerkdiensten. Hoe gaat het met afstand houden en met zingen? 
Als we met 100 mensen samenkomen kunnen we de zaal zo inrichten dat er tenminste 2 à 2,5 meter ruimte tussen de stoelen blijft bestaan. Het muziekteam zal dan weer in haar volledige bezetting kunnen functioneren.
Verder hebben we in de zaal een uitstekend ventilatiesysteem, waarbij er steeds verse lucht van buiten de zaal ingeblazen wordt en ook weer afgezogen wordt. Dus geen circulatie van de ruimte maar steeds verversen. Ook zullen we als het weer het toelaat de deuren openhouden om zo optimaal mogelijk te ventileren. Dit alles is overigens binnen de eisen die de veiligheidsregio Urk naar de kerken stelt. 
Onze samenkomsten zijn dus zo veilig als mogelijk is. 

Anton de Boer
Namens de oudstenraad.
 

 

up-date 27.03.2020 08.15 uur

Afgelopen maandag kwam het kabinet met nieuwe maatregelen omtrent het coronavirus met o.a. het verbod op evenementen met minder dan 100 personen. Ook samenkomsten zijn verboden tot tenminste 6 april. Uiterlijk dan wordt er door het kabinet beslist heo we verder moeten gaan.

Omdat het niet direct duidelijk was hoe dit voor religieuze instellingen zou gaan gelden hebben we even gewacht met een up-date.
Er is intussen duidelijkheid gekomen. Bijeenkomsten van kerken en gemeenten tot maximaal 30 personen zijn toegestaan, met natuurlijk de inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5m.

Ondanks het wettelijke maximum van 30 personen hebben we gemeend dat wij als Morgenster doorgaan op de ingeslagen weg.
Dus zo weinig mogelijk mensen aanwezig bij het houden van een dienst die gestreamd wordt op internet. Deze beslissing wordt onderschreven door zowel de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) waar we lid van zijn, alsook de gemeente Urk. Beide organisaties hebben gisteren middels een schrijven aangedrongen om de samenkomsten zo klein mogelijk te houden.

Zondag hebben we dus weer een online dienst met br. Jan de Jong als spreker met een afgeslankt muziekteam om ook daar de sociale afsand van 1,5 m te kunnen waarborgen.

 

up-date 18.03.20.20 19.15 uur

Vandaag hebben we ook besloten om de huiskringen voorlopig niet door te laten gaan. Omdat je toch met verschillende mensen in een kleine ruimte zit is dit niet verstandig.
Als gemeente zijn we wel bezig om dmv het streamen van samenkomsten toch een alternatief te bieden. Daarover wordt je via de nieuwsbrief donderdagavond verder geïnformeerd.

 

up-date 16.03.2020 21.55 uur

In vervolg op de indringende toespraak van onze premier en de al geldende beperkingen met betrekking tot samenkomen in groepen hebben we besloten om voorlopig alle samenkomsten in welke vorm dan ook op te schorten.
Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Welke samenkomsten gaan NIET door:

 • Ontmoetingsavonden in de recreatiezaal van de Morgenster
 • Gemeenteavond van 28 maart in de Morgenster
 • Gebed en vastenweek wordt uigesteld naar later moment

We zijn bezig om te kijken of we de zondagse diensten en eventueel de andere samenkomsten anders kunnen invullen door deze te gaan streamen, zodat het op internet te volgen is. Hiervan zal verderop deze week meer duidelijkheid komen.
Hoe we de huiskringen verder zullen vormgeven in verband met groepsgrootte is nu nog niet helemaal duidelijk en wordt ook later gecommuniceerd.

 

up-date 15.03.2020 20:45 uur

Vanmiddag werden nieuwe maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Alle scholen blijven tenminste 3 weken dicht, vanaf morgen tot en met 6 april.
Als Morgenster zullen we deze maatregel ook toepassen in de bijeenkomsten van onze jeugd.
Dit betekent dat alle bijeenkomsten van de vreugdeboden (grote jeugd) en de levels komen te vervallen, ingaand van 16 maart tot en met 6 april.

 

up-date 14.03.2020 21:00 uur
 

Omdat we morgen geen samenkomst in de Morgenster hebben, is er ook geen collecte. Dat is jammer, want alles gaat natuurlijk wel door.
We hebben voor de collecte een oplossing gevonden: je kunt geven op de volgende manieren:

 1. Geef via de bank. Het is nu een goed moment om je giften te regelen via de bank. Lekker makkelijk en ook nog eens fiscaal aantrekkelijk, want giften zijn belasting aftrekbaar. Maak je gift over op IBAN NL33 RABO 0346 5224 55 t.n.v. VEG Urk e.o. Morgenster. Als je het niet maandelijks wilt doen, doe het dan eenmalig voor de maand maart.
 2. Geef via Givt. Givt is een digitaal collectemiddel dat via een app werkt. Je kunt de app downloaden in de play store of de apple App store. Kies hoeveel je wilt geven en daarna hoe je wilt geven uit de lijst 'VEG Morgenster Urk'. Geven via Givt is volledig anoniem en ook fiscaal aftrekbaar.
 3. Geef via Tikkie. Vraag aan je kringleider of hij/zij je een tikkie wil sturen. De kringleiders zullen de rekening van de Morgenster toevoegen aan hun Tikkie rekeningen, zodat het geld overgemaakt wordt naar de rekening van de Morgenster. Lekker makkelijk dus.

Zoals je ziet zijn er genoeg mogelijkheden om te geven.

Om het praktisch te houden hebben we morgen gewoon één doel voor je giften: het agemene doel en dus GEEN bouwfonds.

 

up-date 14.03.2020 12.05 uur

Sinds vanmorgen 11.00 uur is er vanuit de gemeente Urk naar alle kerken gecommuniceerd dat er een noodverordening van kracht is in heel de provincie Flevoland.  Hierin worden alle activiteiten met meer dan 100 personen verboden. Dit geldt tot en meet 31 maart.
Voor onze gemeente hadden we dit besluit al genomen, dus in die zin veranderd er niets.

Voor de huissamenkomsten morgen hebben we hieronder nog een aantal suggesties en aanwijzingen op een rijtje gezet.

 • inventariseer even met elkaar hoeveel mensen er van plan zijn te komen. Als dit een wat grotere groep is kan de huiskamer te klein worden. Splits dan op en verdeel de mensen over 2 (of meer) huizen.
 • het is ook een idee om bijvoorbeeld iets te organiseren voor de kideren van de huiskring. Die zouden ergens samen kunnen komen en bijvoorbeeld met een kort verhaal en/of een knutselwerkje toch een alternatieve zondagschoolbijeenkomst kunnen hebben.
  Een site met voorbeelden hiervoor is www.creatiefkinderwerk.nl
 • je kan met je huiskring ook besluiten om samen naar een online samenkomst van andere gemeentes te luisteren. Zo ben je toch met je broeders en zusters in klein verband samen. Voorbeelden zijn:
  • Groot Nieuws Radio organiseert zondagmorgen om 10.00 uur een live uitzending met ds. Ron van der Spoel op www.grootnieuwsradio.nl
  • De EO zend zondagmorgne ook op televisie een dienst uit die begint om 09.20 uur op NPO2. De dienst wordt ook via internet uitgezonden
  • De Vrije Evangelisatie Zwolle heeft morgen ook een livestream om 10:00 uur: https://www.vezwolle.nl/actueel/aankomende-zondag-video-livestream
  • De bekende gemeente Mozaiek0318 heeft om 11.00 uur een livestream met Kees Kraayenoord. www.mozaiek0318.nl

Verder kunnen de samenkomsten van de vreugdeboden (grote jeugd) en de levels gewoon doorgang vinden. Dit zijn relatief kleine groepen. Natuurlijk geldt hier ook het principe: voel je je niet lekker en/of hoest je? Kom dan niet.

We sluiten dit bericht af met prachtige woorden uit Psalm 94 :19:
Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden.

 

up-date 13.03.2020 20.24 uur

Zoals eerder aangegeven zal er aanstaande zondag geen gezamenlijke dienst worden gehouden.
We willen dankbaar gebruik maken van de structuur met huiskringen die we als gemeente hebben.

Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen weg moet zoeken, willen we jullie als gemeenteleden vragen om de aanwijzingen die we als oudstenraad de komende tijd zullen geven op te volgen. Voor aankomende zondagmorgen hebben we de kringleiders gevraagd een kringbijeenkomst te organiseren. Op deze manier hoeft niemand naar andere mogelijkheden te zoeken of alleen te zijn. Julie kringleiders zullen jullie hierover berichten.
Probeer ook vaste gasten van de gemeente te bereiken met een uitnodiging.

Als je een zwakke gezondheid hebt of als je je ziek of verkouden voelt, ga dan niet naar een kringbijeenkomst. Ook de ouderen die lichamelijk zwak zijn geven we dit advies.
Als je het geen fijn idee vind om samen te komen met elkaar in de huiselijke sfeer respecteren we dat. Je kunt natuurlijk ook samen met je gezin een eigen dienst hebben thuis, bijvoorbeeld omdat je kleinere kinderen hebt. Ook zijn er verschillende uitzendingen te volgen op zowel TV als internet.
Na zondag zullen we ons beraden op de komende weken. Als oudstenraad zullen we alle opties goed door nemen. Belangrijk is dat het praktisch en hanteerbaar blijft. Het zou kunnen dat we de diensten gaan streamen, maar daarover zullen we berichten.

We weten niet precies wat er de komende weken zal gebeuren en welke maatregelen er nog meer worden afgekondigd. We zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en jullie op de  hoogte houden.

Het is een bijzondere tijd, maar we hoeven geen paniek of angst toe te laten, want God heeft altijd alles in Zijn hand. We hoeven niet te vrezen, God volvoert zijn plan.
Romeinen 8:28 zegt: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Alles doet God meewerken naar het einddoel van zijn plan, namelijk de redding van deze wereld door Jezus Christus. Ondertussen mogen we dit alles in vertrouwen aan Hem overgeven. Sommige zaken moeten nu eenmaal gebeuren zodat uiteindelijk de weg vrijgemaakt kan worden voor de komst van onze Koning Jezus. Dus broeders en zusters, laat je niet verontrusten.
 

12.03.20 20.00 uur

De maatregelen die het kabinet donderdagmiddag heeft afgekondigd zijn fors en hebben ook gevolgen voor kerken en gemeenten. Premier Rutte heeft opgeroepen om sociale contacten te mijden en bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te gelasten.
Als leiding van de Morgenster hebben we ons beraad hoe we dit bericht t.a.v. onze samenkomsten moeten duiden.

We hebben besloten om, net als andere kerkgenootschappen, de zondagse samenkomsten tot eind maart NIET door te laten gaan.
Dat betekent dat we zondag 15, 22 en 29 maart op zondag geen samenkomst hebben.

Dit is nodig om alle risico's die kunnen optreden in ieder geval via onze samenkomsten uit te sluiten.

Verdere berichtgeving volgt via deze blog.