Dit bericht is geplaatst op 16-06-2022

Ben jij net gedoopt? Of misschien al wat langer geleden? En had je toen een vuur wat je niet kwijt wilde raken? Een stroom van levend water die je nooit meer wilde verliezen? Maar is dit toch gebeurd terwijl je alles probeert om het te behouden? Of heb je dat vuur waarvan je leest in Gods woord of wat je ziet bij andere mensen nooit ervaren? En wil je je daar naar uitstrekken en leren hoe je dit ontvangt? Dank God de weg is open! Hij wil dat vuur aanwakkeren! Hij wil niets liever dan dat Zijn kinderen erop uit gaan om zo veel mogelijk mensen bij Hem te brengen. Het is zelfs een bijbelse opdracht!

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Mattheüs 28:19

Vanaf zaterdag 18 juni zal er om 20.00 wekelijks een discipelschool starten voor iedereen die de geloofsdoop heeft ontvangen. De bijbel leert ons dat als je je leven met Jezus wilt leven dat je dan een discipel bent van Hem. Kind van God zijn is absoluut niet saai! Jezus leert ons in Zijn tijd op aarde hoe wij als kind van God horen te leven. Het werd nog mooier toen Jezus naar de hemel ging en Zijn Geest aan ons gaf! Wij mogen ons uitstrekken naar de gaven van de Geest en leren hoe wij volgens een bijbelse manier ons leven met Jezus moeten praktiseren.

Dit is precies wat we gaan leren tijdens de wekelijkse samenkomst van de discipelschool! De avonden zullen gevuld worden met zowel theorie als praktijk. Dat maakt deze avond zo uniek! We strekken ons niet alleen uit naar het onderwijzen van Gods woord, maar we gaan het ook in prakrijk brengen!

Iedere avond zal maximaal 30 min theorie bevatten en daarna zo lang als de deelnemers zelf willen praktijk op de haven. De studie thema’s kunnen een andere volgorde krijgen mocht God dit nodig vinden. Alle avonden zijn afgestemd op het werk wat de Heilige Geest wil gaan doen door ons heen. Afgelopen zaterdag was er een vuur ontstaan wat niet meer te blussen is, heb je deze avond gemist zorg dan dat je de komende avonden niet mist! God wil iets heel moois en groots gaan doen en daarbij wil Hij IEDEREEN wie Hem 100% wil volgen voor gebruiken. Laten we onze levende God gehoorzaam zijn en arbeiders in Zijn oogst zijn. De oogst is rijp; bid voor arbeiders! 

25 juni Theorie: hoe leg ik het Evangelie uit? Handige hulpmiddelen en vragen.
  Praktijk: haven evangelisatie
2 juli Theorie: demonie en bevrijding
  Praktijk: bevrijdingsgebed en haven evangelisatie
9 juli Theorie: genezing, hoe dan? 
  Praktijk: bij elkaar, daarna haven evangelisatie
16 juli Theorie: ik wil Gods stem verstaan.
  Praktijk: haven evangelisatie
23 juli Theorie: 5-voudige bediening belangrijk?
  Praktijk: haven evangelisatie
30 juli Theorie: bidden en vasten, waarom?
  Praktijk: haven evangelisatie
6 aug Theorie: tongentaal, kan ik dat en hoe leg ik het uit?
  Praktijk: haven evangelisatie
13 aug Theorie: herhaling; hoe het evangelie delen en tips van elkaar
  Praktijk: haven evangelisatie
20 aug Presence en Good News truck, Mars door Urk met haven evangelisatie.
  Doel: 1000 mensen dopen op strand en dijk!