15 oktober 2021
17:00 tot 18:00

Volharden
… die door geloof en geduld de beloftes beërven.
Hebreeën 6:12

15 oktober 2021
17:00 tot 18:00
Locatie
Recreatiezaal
Rotholm 20
Urk

Volharden
… die door geloof en geduld de beloftes beërven.
Hebreeën 6:12


Locatie
Recreatiezaal
Rotholm 20
Urk