Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Welkom bij onze gemeente waarvan vijftig procent ongeveer 20 jaar en jonger is. We kunnen dus spreken van een familiegemeente. Dit als onderdeel van de kerk wereldwijd, samen als kinderen van de levende God.

Samen willen wij Jezus volgen door een levensstijl die gebaseerd is op het woord van God. Dat betekent bouwen aan relaties, dienen en geloven dat alles mogelijk is door Hem!

Kent u Jezus? Leg je leven in de handen van Hem! Want er is redding voor een ieder die gelooft in Jezus Christus. Met die gedachte heten wij u dan ook van harte welkom.

Meld je hier aan voor het Mannenetmaal te Baak